edi

Międzynarodowy Przewodnik Wysokogórski IVBV / UIAGM, a także przewodnik tatrzański pierwszej klasy oraz instruktor narciarstwa Polskiego Związku Narciarstwa. wieloletni pracownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jako zawodowy ratownik pracuje n a stanowisku zastępcy Naczelnika TOPR.

Edi jest niezwykle uznanym narciarzem ekstremalnym, znanym z pionierskich, ekstremalnych zjazdów w Tatrach. Wspina się aktywnie w Tatrach polskich i Słowackich, a także w górach Europy i świata, tj: Alpy, Alaska (Denali), Andy (Aconcagua).

Jego największe wyzwania i sukcesy w dziedzinie skialpinizmu to ekstremalne zjazdy w Alpach, Dolomitach, czy Tatrach, gdzie poprowadził m.in. w rejonie Morskiego Oka: zjazd z Hińczowej na wprost (z Hńczowej Przełęczy do Morskiego Oka), Prawym i Lewym Abgarowiczem, z grani Cubryny i Żlebem Szulakiewicza, z Czarnego Mięguszowieckiego Szczytu na Kazalnicę i jej północną ścianą do Wiszącego Kociołka i do Czarnego Stawu, Zachodem Grońskiego, w rejonie Hali Gąsienicowej: z Kościelcowej Przełęczy do Kościelcowego Kotła, Kominem Drewnowskiego, z Zadniego Kościelca i dalej Załupą H, w Tatrach Słowackich ze Skrajnej Garajowej Ławki w Murze Hrubego do Doliny Hlińskiej.

Jego pozagórską pasję stanowi fotografia górska i przyrodnicza, a także malowanie obrazów (głównie w technice pasteli i oleju)